HLR-utbildning pris

Pris för en HLR-utbildning kan givetvis variera rätt stort. Delvis beroende på om du vill utbilda dig privat eller att om du vill boka in en utbildning på ditt företag, för dina anställda. De punkter som brukar vara avgörande för priset är följande:

  • Privat eller företag?
  • Vart i landet vill du utbilda dig?
  • Ska utbildaren komma till ditt företag?
  • Inom vilken datum ska utbildningen ske?

Privat eller företag

Vill du utbilda dig privat behöver du oftast vara mer flexibel. Utbildarna brukar ha stående tider för privatpersoner där du får boka in en utbildning en tid som passar dig. Blir utbildningen inte full, kan den ibland tyvärr ställas in.

Vill du utbilda din personal på ditt företag är det oftast du som kan bestämma datum, med reservation för att utbildaren inte redan är uppbokad detta datumet. Oftast brukar det bli bättre för utbildaren och för dig – samt billigare – om du står för lokalerna på ditt företag. Din personal behöver inte lägga ner restid – som blir en kostnad – och alla blir oftast samlade direkt vid den utsatta tiden.

Vart i landet vill du utbilda dig

Beroende på vart du bor eller vart ditt företag ligger i landet så kan kostnaderna variera. Bor eller ligger ditt företag i eller i närheten av en storstad så blir oftast kostnaden lägre. Behöver utbildaren åka en längre sträcka, så brukar detta debiteras. Observera att det ändå kan bli billigare om utbildaren åker än om all din personal skulle åka till utbildarens lokaler.

Ska utbildaren komma till ditt företag

Ska utbildaren komma till dig så får du många synergieffekter och kostnaderna går ner.

Inom vilket datum ska utbildningen ske

Beroende på vilken tidshorisont du har när det gäller utbildningen kan du spara pengar. Boka längre fram och du har möjlighet att spara på kostnaderna. Om det är närmre inpå dagens datum kan kostnaderna gå upp, detta då en stor del av utbildarna inte har det som sitt heltidsjobb utan har andra uppdrag vid sidan om med annat jobb.