HLR-utbildning viktigt för ditt företag

  • Skapa en trygg arbetsplats
  • Följ arbetsmiljöverkets regler
  • Ge dina anställda en stund av gemenskap

Varför är en HLR-utbildning viktig för ditt företag? Läs vidare så berättar vi mer.

En HLR-utbildning ger följande till ditt företag:

  • Skapar en trygg arbetsplats.
  • Arbetsplatsen följer arbetsmiljöverkets regler.
  • Ger dina anställda en stund att samla sig kring en gemensam utmaning.

Skapar en trygg arbetsplats

Genom att låta personalen på ditt företag genomföra en HLR-utbildning skapar du en trygg och säker arbetsplats. Efter genomförd HLR-utbildning så har samtliga deltagare fått en gedigen utbildning i hur man agerar vid ett plötsligt hjärtstopp.

Arbetsplatsen följer arbetsmiljöverkets regler