HLR, vad säger forskningen?

Utförandet av HLR har varierat över tid. Antal inblås samt kompressioner i följd har varierat. Hur kommer sig detta? Läs vidare så ska vi förklara.

HLR genom historien

Blåsbälg, rulla över tunna, gunga. Metoderna för det vi idag kallar HLR har varit många genom historien. Den ena mer märkliga än den andra, sett med dagens ögon. Men faktum är att utan alla dessa märkliga metoder hade vi inte kommit dit vi är idag, med dagens HLR.

I mer modern tid har även utförandet av HLR varierat, däremot med små förändringar. Rekommendationer har varit inblåsningar med kompressioner sedan en bra tid tillbaka, däremot har man undervisat allt ifrån femton blås, femton kompressioner till att nu idag diskutera om man enbart ska utföra kompressioner och inga inblåsningar, som ej van person av HLR. Tekniken har också hjälpt oss framåt med mer och mer lättillgängliga och användarvänliga hjärtstartare som fysiskt har börjat dyka upp allt tätare och tätare i vårt samhälle.

Dagens forskning

Effektiviteten av kompressioner uppkommer till som bäst 20-30 procent av den vanliga hjärtkapaciteten hos en person som har drabbats av hjärtstopp. Denna effektiviteten lyckas oftast upprätthållas av en person under en minut, detta innan de fysiska påfrestningarna blir för stora hos personen som utför kompressionerna. Det är därför – om möjlighet finns – viktigt att byta person som utför kompressionerna efter en minut. Man har även sett i studier att syresättningen går ner när kompressionerna tillfälligt upphör, till exempel vid inblåsningar. Dagens forskargrupper diskuterar därför om man ska utesluta inblåsningar för personer som ej är utbildade inom HLR. Dock är detta enbart diskussioner och du kan läsa i stycket nedanför dagens rekommenderade metod.

Dagens utförande

Det vi idag lär ut är 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Tills och om forskning visar på att ett annat utförande är mer effektivt så är det detta tillvägagångssätt som ska användas.

Källor:
HJÄRT-LUNGRÄDDNINGENS HISTORIA – Johan Herlitz & Andreas Claesson
Frågetecken om inblåsningar och bröstkompressioner – Läkartidningen