Om HLR-utbildningen

Nedan kan du se HLR-utbildningens uppbyggnad samt vilka moment som ingår i HLR-utbildningen vi erbjuder. Efter genomförd utbildning ska du känna dig säker på hur och vad du gör i en situation där någon i din närhet har fått ett hjärtstopp.

  • Utbildningen är 3 timmar.
  • Både teoretiska och praktiska moment, med fokus på de praktiska.

Hjärt- och lungräddning

Vi går igenom följande:

  • De första kritiska minuterna
  • Reaktionskedjan
  • Livstecken
  • Öppna luftvägar
  • Hjärt och lungräddning

Under HLR använder du din egen kropp för att genomföra bröstkompressioner samt lufttillförsel på den personen som har drabbats av hjärtstoppet. Vi använder oss av realistiska träningsdockor för HLR-momentet. Vi lär ut ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt, där du ska klara av att utföra kompressioner under en längre tid. Tanken är att du och eventuellt någon i din närhet ska kunna utföra kompressioner tills ambulans anländer, därför är det viktigt att lära sig ett så effektivt sätt som möjligt där du använder kroppen på bästa sätt.

Hjärtstartare

  • Genomgång
  • Användning säkert och effektivt
  • Användning

Vi lär också ut HLR med hjärtstartare. Där kommer du utföra HLR och komplettera med att använda hjärtstartare. Hjärtstartare används för att ge hjärtat en elektrisk impuls, där impulsen ska få hjärtat att börja gå i rätt rytm igen. Desto tidigare man använder en hjärtstartare desto bättre överlevnadschanser har den drabbade.